تبلیغات
JARFIYA - تاریخ مرمت در اروپا

تاریخ مرمت در اروپا

1392/06/28  12:00

مقدمه‌ای از پروفسور كارلوچسكی:

وظیفه سر آمدان فرهنگ امروز در مقابل گذشتگان همانا حس مسؤلیت در برابر آثار هنری است كه از آنها به عنوان یادگار به دست ما رسیده است. فرم و شكل خاص اثر هنری به همراهی معنی و مفهوم آن به عنوان میراث فرهنگی و تاریخی یك ملت معرفی می‌گردد و حق دخالت انسان مدرن امروزی در آثار هنری و تاریخی كه به دوران‌های گذشته و حال و آینده تعلق دارد در حدودی است كه نتیجه آن احساس مسؤلیت در حفظ و نگهداری این آثار خواهد بود. و از همین رو است كه اقدام به جمع آوری اطلاعات و در اختیار گرفتن این آثار به شكلی صحیح می‌نماید تا بتواند در زنده نگه داشتن و دفاع از آثار هنری و تاریخی مفید و مؤثر واقع شود و باید در نظر داشت كه یك اثر هنری تنها نشانه افتخاری متعلق به گذشته نیست كه باید از آن در موزه‌ها نگهداری كرد بلكه این آثار برای درك و احساس فرهنگ و هنر گذشته است كه به حال رسیده عناصری مفیدی و منحصر بفردند لذا برای حفظ این آثار شناسایی و معرفی آنها به دلایل زیر لازم و ضروری است.

1ـ شناسایی دقیق و خوب كه به آن طریق علاقه و احترام ما نسبت به اثری برانگیخته می‌شود.

2ـ شناسایی حقیقی از وراثت فرهنگی به ما امكان خواهد داد كه كاربرد صحیح آن را تعلیم ببینیم.

3ـ شناخت صحیح آثار هنری به ما خواهد فهماند كه آثار هنری به ما تعلق ندارد و به جهانیان تعلق دارد.

این مسؤلیت از طرف گذشتگان به عهده ما گذاشته شده به همین نسبت برای آیندگان نیز ایجاد مسؤلیت در زمینه حفظ و دفاع و نگهداری لازم را در شرایط عالی خواهد نمود.

هنگامی كه در روزنامه كانزاس در مورد خطر ریزش و تخریب كلسئوم خبری چاپ می‌شود، ناشناسی چنین می‌نویسد: « من هرگز از كشورم خارج نشده‌ام و امیدی هم به دیدار از رم و كلسئوم ندارم ولی می‌دانم كه این بنا نشانه‌ای از تمدن بشریت و پدران ماست، من تنها 10دلار می‌توانم برای كمك به نگهداری آن برای شما بفرستم ».

در واقع آثار هنری و شهرهای قدیمی ما، میراث دوران گذشته است و ما شاهد ادامه روح و زندگی و علایق و محیط زیست گذشتگان و تاریخ در این آثار بوده و خود نیز در حال حاضر در آن زندگی می‌كنیم و باید بدانیم كه آثار هنری، در درجه اول به سازندگان آنها تعلق دارد و سپس به ما و آیندگان و به قول «راسكین» : «مردگان مالك حقوق قانونی ساختة خود هستند و ما قانوناً نمی‌توانیم زحمات آنان را از بین ببریم، هر چه را كه خود ساخته‌ایم، آزادیم هر گونه دخل و تصرفی در آن انجام دهیم، اینها نتیجه زحمات بسیار و صرف هزینة گذشتگان است و قانون اجازه از بین بردن آنها را پس از مرگ صاحبانشان به ما نمی‌دهد، بلكه باید به تمامی به نسل‌های آینده انتقال داده شود».

این جملات راسكین متعلق به یك قرن پیش است، در آن زمان كسی مفهوم گفتار او را درك نكرد ولی امروز می‌توان به كمال ارزش آن پی برد. و همان طور كه خود پیش بینی می‌كرد گفته هایش امروز به صورت قوانین مدون در آمده است.

مركز تاریخی شهرها جایی است كه چشمان ما به فرم زیستن خانوادگی خیره می‌شود و روح ما می‌تواند ردپای پدرانمان را در آنجا پیدا كند بنابراین با كمی تأمل در خواهیم یافت كه چگونه باید به این آثار نگریست و احساس مسؤلیتی كه در ما ایجاد خواهد شد ما را وادار به حفاظت و نگهداری و مرمت این آثار به خاطر شناخت وسیع ارزشهای آنها خواهد كرد. چنانچه اجازه هیچگونه دخالتی را در آثار شهر نداشته باشیم چگونه خواهیم توانست در نگهداری آنها موفق باشیم زیرا به مرور زمان دوام این آثار از بین رفته، بنابراین باید تا اندازه‌ای و البته به شكلی صحیح اجازه دخالت در این آثار را به خود بدهیم و با استفاده از امكانات موجود برای مرمت و حفظ این آثار برنامه ریزی بنماییم و قوانین متناسب با زمان و احتیاجات خودمان وضع نماییم، زیرا آثار هنری در شرایطی به دست ما می‌رسد كه در گذشته دخالتهای زیادی در آنها صورت گرفته و یا كلاً از ابتدای ساخت اثر سازنده رضایت كاملی از كار خود نداشته است. 

نگرشی بر تاریخ مرمت در اروپا

 

- « مرمت در قرون وسطی»                      1450ــ 476   میلادی

در این دوره توجهی به مسائل باستان شناسی نمی‌شد و تنها مسئله بازسازی از نظر شكل و فرم بنا مورد نظر بوده است و برای اصول زیبایی شناختی اهمیت فوق العاده‌ای قائل بوده‌اند.

 

- «مرمت در دورة رنسانس »                     قرون 16ـ 14  میلادی

بر خلاف قرون وسطی در این دوره به مدارك قدیمی توجه می‌شده و از مدارك و نقشه‌های موجود در موزه‌ها و همچنین نوشته‌های قدیمی یونانی و لاتین برای شناسایی كامل بنا استفاده می‌كردند استفاده از آثار هنری به صورت مدل رایج بوده و پاره‌ای از اوقات پس از انجام دوره‌های دقیق و تهیه نقشه‌ها حتی دست به تخریب بنا می‌زدند و تنها نقشه‌ها را برای استفاده‌های بعدی حفظ می‌كرده‌اند. دست بردن در بناهای تاریخی برای تكمیل یا افزودن پاره‌ای قسمتها به آنها مسئله‌ای عادی محسوب می‌شده و تنها اصل حتمی زیبایی بنا در نظر معمار بوده است وبس. هدف این معماران دست بردن به طور غیر مجاز در بنا نبوده بلكه عقیده داشتند كه بنای تاریخی را آنچنان كه می‌بایست باشد « و به عللی ناقص مانده » باید تكمیل نمود. این معماران در مراحل مختلف كار، مدارك و یادداشت‌های كافی از چگونگی كار تهیه می‌كردند.

 

- «مرمت در دورة باروك»

اشكال عمدة كار مرمت در این دوره، توجه بیشتر به بخش افزوده شده یا بخش مرمت شده بود. به این ترتیب كه اصل اثر هنری در مقایسه با بخش مرمت شده در درجة دوم اهمیت قرار می‌گرفت در این دوره خالق اثر هنری را به عنوان مربی مورد قبول و توجه قرار نمی‌دادند، بلكه مجاز بودن مرمت كننده برای دخالت در اثر هنری به سه صورت زیر توجیه می شد:

1ـ چون تكمیل قسمت ناقص اثر ( لاكونه lacune ) با بهره‌گیری از خصوصیات معماری زمان مرمت انجام می‌شد، لذا امكان خلق اثر هنری جدیدی وجود داشت.

2ـ اثر هنری با فرض اینكه « ممكن است روزی چنین بوده باشد» تكمیل می‌شده است.

3ـ كارهای هنری جدا شده از اصل اثر هنری را، به عنوان تزئینات و دكور بكار می‌برده‌اند و بدین جهت قسمت‌های كسر و ناقص آنرا جبران و تكمیل می‌كرده اند. مثلاً اگر مجسمه پرنده‌ای موجود بود، برای تكمیل آن، حوض آب یا آبشار و نظایر آن ها را می‌ساختند.

 

- «معماری و مرمت در زمان انقلاب صنعتی» :

معماری همراه با نقاشی و مجسمه سازی، هنرهای بزرگ سه‌گانه را تشكیل می‌دهند. این هنر و دو هنر دیگر با داشتن یك سیستم وسیع از قواعد و مقررات كامل شده‌اند كه تعدادی از این قواعد از آثار باستانی اخذ شده و توسط هنرمندان به وجود آمده است. این قوانین از آنجا كه به روی ماهیت اشیاء و تجربه گذشتگان بنیانگذاری شده است به صورت یك طبیعت ثانی در آمده است.

این نظم را می‌توان مانند جهتی كه ناخودآگاه یا از روی مطالعه و تفكر و تذكر اختیار شده باشد، به صورت‌های مختلفی تفسیر كرد اما به هر حال، محدودیت‌هایی كه از این نظم ناشی می‌شود در آخر نتایج پر ثمری را به بار می‌آورد. وجود برخی از قواعد كلی،  یگانگی و بیان وحدت معماری، قابلیت تطبیق آن با موفقیت‌های مختلف و قابلیت انتقال نتایج آن را در كارهای دیگر حفظ می‌كند و از آنجا كه به مدل‌های ایده‌آل ـ نه نمونه‌های واقعی ـ مربوط می‌شود  قوه ابتكار هنرمند را زیاد محدود نمی‌كند و هنرمند در عین حال در تقلید از این مدل‌ها به اشكال مختلف و متعدد آزاد است.  می‌توان گفت كه آزادی فردی در چهارچوبی محدود شده است كه در زمینه مقایسه و ارزشیابی، كارها را آسانتر می‌سازد. از طرف دیگر به علت سنجش مسائل و مقایسه آنها در یك محدودة ثابت، تفسیرهای متفاوتی كه از آثار معماری به عمل آمده است اهمیت فوق العاده‌ای احراز می‌نماید. به این ترتیب در سه قرن گذشته مجموعة آثار كلاسیك در تمام كشورهای متمدن مورد استفاده قرار گرفته و برای رفع احتیاجات عملی بی شمار كارهای انجام شده تقریباً صورت واقعی به خود گرفته است. می‌شود گفت كه سیستم معماری كلاسیك به روی یك قرارداد اولیه بنا شده است و آن این است كه خصوصیات لازمی را كه ماوراء محدودیت‌های تاریخی قرار دارند در یك كار بخصوص متجلی سازند و قوانین فرضی طبیعی و تغییر ناپذیر معماری كم و بیش از مونومانهای رومن، از آثار ویتروویو معمار ایتالیایی قرن اول پیش از میلاد و كارهای تجربی استادان مدرن اقتباس شده است و آن جنبه جهانی كه به آن نسبت داده می‌شود خاصیتی تاریخی، نمایشی و نادرست است. قراردادی را كه از آن صحبت شد هرگز نمی‌توان در چهارچوب فرهنگ كلاسیك مستقیماً مشخص كرد. اما گاه گاه ظهور این قراردادها به صورت مانعی در مقابل برخی از تجربیات عمیق تر، آنچنان نیرویی ایجاد می‌كند كه خود محرك پیشرفت فرهنگ معماری به ویژه در آخرین مرحله می‌گردد.

اما پیروان فلسفة روشنگرایی در قرن 18م  می‌خواستند كه تمام سازمان‌ها و نهادهای موروثی و قدیمی را با دیدی منطقی بسنجند. آنان با منطق ساختن روح منطق با فرهنگ معماری و با تجربه و تحلیل عینی مصالح معماری موجود و مطالعة منابع تاریخی، یعنی معماری باستانی و رنسانس، آنچه كه از قرن پانزدهم میلادی به بعد در بوتة تاریكی مانده بود، یعنی حیطة دقیق و قابل دسترس قواعد نرمال كلاسیسم را روشن و آشكار می‌سازند و بدین طریق موفق می‌شوند كه جنبه جهانی این قواعد را منكر شده آنها را به طریقی صحیح، از دیدگاه تاریخی ارزشیابی كنند. با این كار، فرضیه‌های كلاسیسم را زیر و رو كرده و بعد از سه قرن به جنبشی كه بر پایه این قوانین بنا شده بود خاتمه دادند. جنبش جدید قبلا در نیمه اول قرن با تغییر روش در ایجاد محصولات معماری و مطالعات باستانشناسی شروع شده بود. برای مثال « تحول معماری قرن 14و 15 م » در فرانسه یا دگرگونی جهت معماری« باروك رم در 1730 م » و زمان « كلمنت دوازدهم » را در نظر می‌گیریم. در این تحول توجه به مفاهیم مذهبی نمایان تر و كنترل منطقی بر طرح پروژه ها مشهورتر و سیستماتیك‌تر شده است و تمایل به تجزیه و تحلیل تمام قسمت‌های یك ساختمان، پیوستگی بیان معماری باردوك كه تا كنون پذیرفته شده بود به خود تقلیل می‌دهد و ترجیح می‌دهند كه قواعد وقوانین نما سازی را نادیده گرفته و استخوان بندی ستون‌ها و سرستون‌ها را در معرض دید قرار دهند.

در همین زمان شناخت بناهای باستانی با استفاده از كنترل مستقیم و نه از طریق نظریه‌های تقریبی به صورت امری ضروری در می‌آید. و با غروب رنسانس علی رغم علاقه و اشتیاق شدید، « امانیست‌ها » ـ انسانگراها ـ میراث انسانی با استفاده از روشهای سیستماتیك كشف می‌شود .

در همین دوره، كاوشهای باستانشناسی در«اركولانز» 1721 م ، «پالانین» 1729 م، «ویلا آدریانا» در تیولی 1734 م و در پمپئی 1748 م   شروع می‌شود و اولین بار گردآورده‌های نتایج این فعالیتها منتشر می‌شود و بدون اینكه، مطالعات به اشیاء «رومن» محدود شود به مطالعه در كارهای یونان ( كرنوویوس    1694 م ) آثار پیش از میلاد (پولوتی   1720 م) و اتروسك (1734 م) می‌پردازند و تا آثار ما قبل تاریخ پیش می‌روند تا جایی كه در 1730 م بررسی آثار ماقبل تاریخ را در پاریس مورد بحث قرار می‌دهند به این ترتیب دوران باستانی كلاسیك كه تا حال به آن به عنوان دوران طلایی كه مرزهای زمان را شكسته است توجه می‌شده با استخوان بندی واقعیتش مورد مطالعه و شناخت قرار می‌گیرد.

حفظ و نگهداری اشیاء قدیمی از یك سرگرمی خصوصی به صورت یك امر عمومی در آمد و در سال 1732 م اولین موزه عمومی مجسمه‌های باستانی در رم در « كامین دولیو» افتتاح شد.

در سال 1739 م مجموعه واتیكان و در سال 1750 م مجموعه‌های هنری در پاریس و لوكزامبورگ در معرض تماشای عموم قرار گرفت. در سال 1735 م « اسلون» اشیاء هنری خود را به مردم انگلیس تقدیم می‌دارد و خانه اش را در « بلوزیری» از سال 1759 م به روی مردم می‌گشاید كه بعدها به صورت « بریتیش میوزیوم» در می‌آید. آنچه كه در نیمه اول قرن گردآوری شده بود در اختیار « وینكلمن » قرار می‌گیرد و وی نیز در شروع نیمه دوم قرن آنها را به طریقی حساب شده و استدلالی تنظیم می‌كند. وینكلمن در سال 1755 م به رم می‌رود و كتاب مهم او به نام «تاریخ هنر باستانی » در سال 1764 م از طبع خارج می‌شود .

این شخص برای اولین بار به جای اینكه كارهای هنری باستانی را مطابق مد روز تجزیه و تحلیل كند، آنرا به صورت آنچه كه واقعا هست مورد مطالعه قرار می‌دهد. و به همین دلیل شایسته است كه او را پایه گذار تاریخ هنر بدانیم وی ، ضمنا پیشنهاد می‌كند كه هنر باستانی به عنوان سرمشق تلقی شود و در نتیجه جنبش نو ، یعنی نئوكلاسیسم را بنیان می‌گذارد. وینكلمن منظور خود را اینگونه بیان می‌كند :

«كسانیكه تا حال با زیبایی سركار داشته‌اند به خاطر تنبلی و نه از روی نادانی تنها از ایده‌های متافیزیكی آن تغذیه كرده‌اند، اول زیبایی بی اندازه‌ای را تصور كرده و بعد  آن را در مجسمه‌های یونانی یافته‌اند. اما به جای آنكه آن را عینا نشان دهند از آن به زبانی انتزاعی سخن گفته‌اند… درست مانند اینكه تمام بناها نابود شده و از دست رفته باشد… پس برای مطالعه هنر طراحی یونانی‌ها و نشان دادن محاسن آنها چه بدلخواه كسانیكه از دیدن آنها لذت می‌برند و چه به سود صنعتگران دستی، لازم است كه از مسائل ایده‌آل منفك شده، به منطق توجه كنیم و از كل به جزء معطوف گردد و به این معنی كه به جای بحث‌های مبهم و دو پهلو و نامشخص به تعیین دقیق خطوط اصلی مجموعه و مطالعه در طرح آن بپردازد. به این صورت است كه آن مظاهری كه ما به آنها زیبایی اطلاق می‌كنیم، بوجود می‌آید.»

در سال 1763 م وینكلمن این توصیف شگفت انگیز را می‌نویسد:

«احساس واقعی زیبایی مانند دو غاب گچی است كه بر روی سر آپولو در ـ بلودر – ریخته شده و تمام قسمت‌های آن را پوشانده ».

در این گفتار همان روحیه تجسس بی تعصب و اعتماد به قدرت شخصی كه از آن قبلاً دربارة اختراعات و ابتكارات صنعتی صحبت شد وجود دارد. در همین زمانی كه در آن فرهنگ هنری وقت محدود می‌شود، اعلان شد. در حقیقت زمانی كه قواعد كلاسیك از طریق تجربه شناخته شد به صورت مدل‌هایی قراردادی برای هنرمندان زمان در آمد بدین ترتیب اگر چه با ادامه یافتن فرم‌های قدیمی به ظاهر چیزی عوض نشد ولی در اصل فرهنگ زمان زیرو رو شد، زیرا كه دیگر حدی بین قواعد كلی و آنچه كه به مرحلة عمل در می‌آید، وجود نداشت. و مدل‌های فرضی می‌توانستند عیناً دیده شوند. پذیرش این مدل‌ها به تصمیم ذهنی هنرمند، بستگی داشت. كلاسیسم «كلاسیسیسم» در لحظه ای كه صورت عملی به خود گرفت به صورت یك قرارداد آزاد در آمده و به هیئت نئوكلاسیسم تجلی كرد.

این طریقة تازه همانطور كه دربارة تمام فرم‌های گذشته مانند قرون وسطی و … صدق می‌كند به زودی در ماوراء فرم‌های كلاسیك نیز توسعه یافت و منجر به احیای مجدد مكتب‌های نئوگوتیك، نئوبیزانس، نئوعرب و… شد. نویسندگان آنگلوساكسون به این جنبش نام « هیستوری سیزم » داده‌اند.

«تز فرهنگ اومانیستی» ـ یعنی وحدت بیان و آزادی هنرمندان ـ در حیطة این بیان در این نقطه به تناقضات غیر قابل حلی تبدیل می‌شود. وحدت بیان از یك نظر كاملاً تضمین شده است. زیرا كه شناخت عینی بناهای تاریخی تقلید از یك سبك قدیمی را با وفاداری كامل ممكن می‌سازد اما از طرف دیگر تعداد این سبك ها به حدی زیاد است و در آن واحد مغز طراح را آنچنان به خود مشغول داشته است كه این گنجینة تاریخی در مجموع كاملاً از هم گسیخته و نامتداوم از آب در می‌آید.

ضریب آزادی فردی كه به یك مفهوم به صفر تنزل كرده است از نظر دیگر به بی‌نهایت صعود می‌كند. در اجرای عینی هر سبك تنها اصل صحت تاریخی دارای ارزش است و هنرمند می‌تواند از برخی برگشت‌ها به فرم سرباز زده و برخی دیگر را به كاربَرَد و یا اینكه به آنها تغییر شكل دهد. اما از آنجا كه این فرم ها وجود خارجی دارد و دیگر مسألة مدل‌های ایده‌آل در بین نیست و با تجربه به شناخت در می‌آید، دیگر برای شكل دادن به آنها محدودیتی وجود ندارد به عكس در مسائل ذهنی شخص از یك آزادی بی انتها برخوردار است، زیرا كه آزاد است هر سبكی را كه مایل است انتخاب كند.

«مكتب هیستوری سیزم » را می‌توان به عنوان لغو ضمنی فرهنگ رنسانس شناخت و به منزلة سرود پایانی است كه به دوران سه قرنی كلاسیسم اروپا خاتمه داد. این مكتب در ارتباط با تغییرات اقتصادی و اجتماعی و ترقیات بعدی مانند دری است كه به سوی آینده باز می‌شود، زیرا كه بخاطر پذیرش انتزاعی بیان معماری كهن، راه را برای مقتضیات تازه باز كرد و در عین حال تجربیات تازه را كه منتهی به جنبش مدرن شد به ثمر رساند.

در بحث‌های گذشته در موضوع وحدت و آزادی هنری، روشن شد كه اصطلاحات قدیمی به تدریج معانی متفاوتی پیدا كرده و مانند اصطلاحات سیاسی مبهم شده‌اند. اگر چه در هر یك از این دو مورد، موضوع بحث مسائل نرمال است. همین كوشش مكرر برای به مرحله اجرا در آوردن راه حل‌های نرمال باعث می‌شود كه در واقعیت‌های فیزیكی، عمیق تر شده، به سوی یك راه حل اساسی گام بردارند.

یكی از نتایج مستقیم « هیستوری سیزم» تقسیم وظایف معمار است. جدایی بین طرح پروژه و اجرای آن در زمان رنسانس یعنی وقتی كه طراح كلیة تصمیمات را به خود اختصاص داده و تنها اجرای ساختمان بنا را به عهدة دیگران می‌گذاشت شروع شد.

اما مسألة توافق بین طراحان و مجریان كماكان به جای خود باقی ماند. حال كه به یك توافق منطقی رسیده‌اند به عكس قرون وسطی كه طرح از روی مدل اجرایی بوجود می‌آمد، اكنون اجرا می‌تواند خود را با طرح منطبق ساخته و از این راه به هماهنگی برسد.

 

ــ مرمت در دورة نئوكلاسیسم و رومانتی سیسم:

همانطور كه قبلاً اشاره شد وینكلمن ( 1786ـ 1717 م) در سال   1755م  به ایتالیا رفته و به دستور كاردینال آلبانی، مجموعة هنری ایشان را به صورت موزه‌ای تنظیم می نماید و با اینكه مرمت در این دوره، مشخصات دورة باروك را داراست، وینكلمن اینكار را با اصول علمی به انجام می رساند وینكلمن هر چند با شیوة مرمت دورة رنسانس موافق است ولی معتقد است كه تعمیر آثار هنری باید از روی مدارك كتبی و با توجه به تحقیقات تاریخی و با رعایت سلسله مراتب (Filologico ) صورت پذیرد و از آن رو متد باروك را نمی‌پسندد و معتقد است كه مرمت كنندگان پیرو این شیوه در آثار هنری دست می‌برند.

جوانی كازانوا (1770م) معتقد است كه مرمت كنندگان اثر هنری را از بین می برند و تنها در صورتیكه مرمت از روی سبك شناسی صورت پذیرد، قابل قبول خواهد بود.

ـ لازم به تذكر است كه روش Filologico یا رعایت سلسله مراتب، روشی علمی بوده كه در آن كار مرمت بیشتر به صنعت نزدیك شده تا به هنر و طی آن باستانشناسان با مطالعات علمی اثر را تكمیل می‌كردند و بیشتر توجهشان معطوف به فرهنگ بصری بوده است.

در دورة «نئوكلاسیسم»، سعی می‌شود كه توجه هنرمند به دورة كلاسیك معطوف شده، ارزش حقیقی را فقط متعلق به این مكتب قلمداد نمایند. در صورتیكه در دورة «رومانتی سیسم» كه دورة بعد از نئوكلاسیسم می‌باشد، برای هنری كه واقعاً ارزش هنری دارد، ارزش قائل می‌شوند.

طرح نمونه‌های مرمت در دورة « نئوكلاسیسم» مشكل است، زیرا یا اصلاً كار مرمت صورت نگرفته و یا مرمت آنچنان انجام شده كه هیچ تفاوتی با اصل اثر ندارد و تمامی مراحل مطالعه و تحقیق توسط باستانشناسان صورت گرفته و برنامه ریزی می‌شده است. بخاطر اهمیت خاصی كه آثار دورة كلاسیك در دورة نئوكلاسیك پیدا می‌كنند، تمامی تلاش ممكن برای مرمت آثار دورة كلاسیك، چه برای فروش و چه برای حفظ آثار قدیمی صورت می‌گرفته و حتی گاهی كه مدارك كافی برای مطالعه اثر وجود نداشته و از روی حدس و گمان دست به این كار می‌زدند كه به نظر وینكلمن اینگونه آثار، در شمار آثار هنری محسوب نمی‌شوند. بهر حال در مرمت‌های این‌دوره، بخاطر حفظ پاره‌ای منافع، آثار دورة كلاسیك را كه قبلاً مرمت شده بود و آثار مرمت در آنها، دیده می‌شد، دوباره مرمت می‌كردند تا اثر دست خوردگی در آن بارز نباشد و زیبایی اثر به طور كامل حفظ شود.

به نظر « بارتولومئو » «Bartolomeo » شناسایی كامل اثر از طریق مدارك كتبی و تجربیات شخصی لازم است و تأكید می‌كند كه قسمت مرمت شده باید با حفظ سبك خاص خود، دست خورده بودن خود را نشان بدهد، بنابراین مرمت كنندگان، باید شناخت كاملی نسبت به سبك‌های مختلف داشته باشند، وی اضافه می‌كند كه كار مرمت فقط برای نگهداری اثر نبوده، بلكه مسؤلیت حفظ و انتقال پیام اثر هنری را نیز به عهده دارد.


نگارنده: جعفر خانی | آخرین ویرایش:1392/06/28 | نظرات() 

levitra 10 mg kopen
1397/07/19 22:25

This is nicely said. .
levitra without a doctor prescription levitra 20mg levitra 20 mg bayer prezzo buy 10 mg levitra cheap 20mg levitra levitra prices buy 10 mg levitra buy levitra buy levitra levitra 20 mg
buy cialis delhi
1397/07/10 12:44

You definitely made the point.
enter site 20 mg cialis cost click here take cialis cialis 5 mg cialis pas cher paris cialis prices in england we like it safe cheap cialis click now buy cialis brand cialis alternative achat cialis en suisse cialis online napol
Buy cialis
1397/07/8 07:56

Appreciate it. Ample forum posts.

cheap cialis we recommend cheapest cialis cialis prices canadian discount cialis cialis flussig acquisto online cialis cialis prezzo in linea basso cialis canada miglior cialis generico cialis wir preise
buy cheap cialis on line
1397/07/7 07:50

Useful postings. Thanks a lot.
cialis 05 cialis therapie generic cialis soft gels venta cialis en espaa cialis purchasing generico cialis mexico cialis mit grapefruitsaft cialis dosage amounts generic cialis at the pharmacy cialis tadalafil online
canada pharmaceuticals online
1397/06/31 21:35

Fantastic content, With thanks.
drugstore online shopping reviews canadian pharmaceuticals canadian rx canadian rx canada medication cost canada medication cost canadian pharmacy viagra brand rx from canada canada viagra drugs for sale deep web
viagravonline.com
1397/06/28 22:42

You actually expressed that very well!
cialis daily dose generic how to purchase cialis on line cialis name brand cheap rx cialis para comprar cialis farmacias guadalajara compare prices cialis uk cialis generika cialis generic tadalafil buy cialis prezzo in linea basso precios cialis peru
http://cialisyoues.com/
1397/06/27 19:38

With thanks, Quite a lot of postings.

if a woman takes a mans cialis cialis online deutschland cialis canadian drugs cialis kaufen wo click here cialis daily uk generic cialis with dapoxetine cialis generisches kanada cialis rckenschmerzen cialis 5 effetti collaterali side effects for cialis
http://viagraessale.com/
1397/06/15 09:13

Useful stuff. Kudos!
venta cialis en espaa buy brand cialis cheap generic cialis pill online cialis lowest price buy cialis online legal cialis generique 5 mg precios cialis peru no prescription cialis cheap tadalafil 20 mg cialis 20 mg effectiveness
viagra generic
1397/06/13 07:01

You said this fantastically.
get a viagra prescription generic viagra how do i order viagra online purchase viagra uk buy herbal viagra sildenafil price uk buy viagra online generic viagra usa pharmacy buying viagra online legal order cheap viagra
Cialis generic
1397/06/12 23:11

Good postings. Cheers!
cialis rezeptfrei cialis 5mg cialis 5mg billiger buy cialis uk no prescription ou trouver cialis sur le net cialis 10 doctissimo cialis reviews buy original cialis cialis e hiv buying cialis on internet
http://viagrayosale.com/
1397/06/11 15:05

Wow many of amazing tips.
cialis professional from usa only here cialis pills cialis efficacit cialis y deporte cialis professional yohimbe cialis super kamagra cialis daily reviews how does cialis work tadalafil 5mg canadian cialis
http://viabiovit.com/canadese-apotheek-drugs.html
1397/05/23 04:44

Seriously loads of superb tips!
buy viagra legally how can you buy viagra buy cheap viagra pills online canadian viagra online buy viagra online order how to buy viagra online without buying viagra in china where to buy viagra in malaysia cheap viagra tablets online pharmacy usa
cialis 100mg
1397/05/22 19:36

With thanks! Quite a lot of write ups.

effetti del cialis cialis pills boards cialis uk cialis dose 30mg brand cialis nl cialis side effects dangers trusted tabled cialis softabs cialis authentique suisse cialis e hiv are there generic cialis
Viagra 20 mg best price
1397/02/4 11:12

Superb information, With thanks!
buy viagra in malaysia buy viagra online cheap uk viagra tablets buy online viagra best buy generic viagra viagra usa pharmacy how to buy viagra without prescription sildenafil pharmacy viagra uk price buy cheap viagra online
Cialis prices
1397/01/18 03:22

Awesome stuff. Thanks.
only best offers cialis use cialis from canada no prescription cialis cheap if a woman takes a mans cialis cialis bula safe dosage for cialis buy cialis uk no prescription buying cialis on internet cialis prezzo in linea basso we recommend cheapest cialis
Cialis generic
1397/01/4 01:53

Very good tips. Thank you.
cialis canadian drugs only now cialis 20 mg cialis tablets australia cuanto cuesta cialis yaho generic cialis at the pharmacy acquistare cialis internet cialis en mexico precio prezzo cialis a buon mercato how much does a cialis cost cialis generico en mexico
Buy cialis
1396/12/28 07:08

Superb forum posts, Many thanks!
calis compare prices cialis uk enter site natural cialis we like it cialis price cialis uk cialis reviews can i take cialis and ecstasy order a sample of cialis cilas only best offers 100mg cialis
Major
1396/09/17 21:38
I know this if off topic but I'm looking into starting
my own weblog and was curious what all is needed to get set up?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web savvy so I'm not 100% positive.
Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it
clash royale cheats
1396/08/8 21:27
اگر بخواهید از این پست از قرارداد خوبی برخوردار شوید، مجبورید درخواست کنید
این تکنیک ها به وب سایت شما برنده شده است.
cheap phone psychics
1396/08/8 12:48
بخش جذاب از محتوا. من فقط بر وبلاگ شما و در سرمایه ی ریاستی تأکید کردم تا ادعا کنم که واقعا در حال دریافت هستم
پست های وبلاگ خود را به حساب کاربری خودت دوست داشتی به هر حال من به شما اشتراک می کنم
تغذیه و حتی دستیابی به شما به طور مداوم به سرعت دسترسی پیدا کنید.
std testing near me
1396/08/8 12:35
من کنجکاو هستم که بلاگ پلتفرمی را که با آن کار میکنم پیدا کنم؟
من با برخی مشکلات امنیتی جزئی روبرو هستم
آخرین وبلاگ و من می خواهم چیز بیشتری را بدون ریسک پیدا کنم.
آیا پیشنهادی داری؟
are psychics real
1396/08/8 12:00
من حتی نمیدونم چطوری این کار رو انجام دادم، با این حال این فرض را داشتم عالی بود.
من نمی دانم شما چه کسی هستید، اما مطمئنا شما قصد دارید
وبلاگ نویس شناخته شده برای کسانی که در حال حاضر نیستند. به سلامتی!
real psychics
1396/07/15 14:50
من کنجکاو هستم که بلاگ پلتفرم شما را پیدا کنم
کار با؟ من مشکلات برخی از مشکلات امنیتی را تجربه می کنم
با آخرین وب سایت من و من می خواهم چیز بیشتری را بدون ریسک پیدا کنم.
آیا راه حل دارید؟
Sheri
1396/04/16 19:48
Hey there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out.
I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and
will be tweeting this to my followers! Excellent blog and great design.
std clinic near me
1396/02/26 05:17
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب اصل آیا نه کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما قادر
به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من این کردم مشکل خود را با فراز در منطق و یک ممکن است را خوب به پر همه کسانی معافیت.
در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام
من خواهد مطمئنا تا پایان مجذوب.
Felipe
1396/02/25 01:33
great publish, very informative. I wonder why the opposite specialists of this
sector don't realize this. You must continue your writing.
I'm confident, you have a great readers' base already!
http://trevinomxpcdjejgc.over-blog.com/2015/08/contracted-toes.html
1396/02/21 07:27
Hello, Neat post. There's an issue along with your website in internet explorer, may
test this? IE still is the marketplace leader and a good portion of other folks
will omit your wonderful writing due to this problem.
BHW
1396/01/31 00:43
Hello! This is my first visit to your blog!
We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us valuable information to work on. You have
done a wonderful job!
مژگان ضرابی راد
1393/08/17 20:05
ممنون خیلی عالی بود
بیوک گرگانی
1392/10/22 00:13
به به افرین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30