تبلیغات
JARFIYA - تاریخ مرمت در اروپا

تاریخ مرمت در اروپا

1392/06/28  13:00

مقدمه‌ای از پروفسور كارلوچسكی:

وظیفه سر آمدان فرهنگ امروز در مقابل گذشتگان همانا حس مسؤلیت در برابر آثار هنری است كه از آنها به عنوان یادگار به دست ما رسیده است. فرم و شكل خاص اثر هنری به همراهی معنی و مفهوم آن به عنوان میراث فرهنگی و تاریخی یك ملت معرفی می‌گردد و حق دخالت انسان مدرن امروزی در آثار هنری و تاریخی كه به دوران‌های گذشته و حال و آینده تعلق دارد در حدودی است كه نتیجه آن احساس مسؤلیت در حفظ و نگهداری این آثار خواهد بود. و از همین رو است كه اقدام به جمع آوری اطلاعات و در اختیار گرفتن این آثار به شكلی صحیح می‌نماید تا بتواند در زنده نگه داشتن و دفاع از آثار هنری و تاریخی مفید و مؤثر واقع شود و باید در نظر داشت كه یك اثر هنری تنها نشانه افتخاری متعلق به گذشته نیست كه باید از آن در موزه‌ها نگهداری كرد بلكه این آثار برای درك و احساس فرهنگ و هنر گذشته است كه به حال رسیده عناصری مفیدی و منحصر بفردند لذا برای حفظ این آثار شناسایی و معرفی آنها به دلایل زیر لازم و ضروری است.

1ـ شناسایی دقیق و خوب كه به آن طریق علاقه و احترام ما نسبت به اثری برانگیخته می‌شود.

2ـ شناسایی حقیقی از وراثت فرهنگی به ما امكان خواهد داد كه كاربرد صحیح آن را تعلیم ببینیم.

3ـ شناخت صحیح آثار هنری به ما خواهد فهماند كه آثار هنری به ما تعلق ندارد و به جهانیان تعلق دارد.

این مسؤلیت از طرف گذشتگان به عهده ما گذاشته شده به همین نسبت برای آیندگان نیز ایجاد مسؤلیت در زمینه حفظ و دفاع و نگهداری لازم را در شرایط عالی خواهد نمود.

هنگامی كه در روزنامه كانزاس در مورد خطر ریزش و تخریب كلسئوم خبری چاپ می‌شود، ناشناسی چنین می‌نویسد: « من هرگز از كشورم خارج نشده‌ام و امیدی هم به دیدار از رم و كلسئوم ندارم ولی می‌دانم كه این بنا نشانه‌ای از تمدن بشریت و پدران ماست، من تنها 10دلار می‌توانم برای كمك به نگهداری آن برای شما بفرستم ».

در واقع آثار هنری و شهرهای قدیمی ما، میراث دوران گذشته است و ما شاهد ادامه روح و زندگی و علایق و محیط زیست گذشتگان و تاریخ در این آثار بوده و خود نیز در حال حاضر در آن زندگی می‌كنیم و باید بدانیم كه آثار هنری، در درجه اول به سازندگان آنها تعلق دارد و سپس به ما و آیندگان و به قول «راسكین» : «مردگان مالك حقوق قانونی ساختة خود هستند و ما قانوناً نمی‌توانیم زحمات آنان را از بین ببریم، هر چه را كه خود ساخته‌ایم، آزادیم هر گونه دخل و تصرفی در آن انجام دهیم، اینها نتیجه زحمات بسیار و صرف هزینة گذشتگان است و قانون اجازه از بین بردن آنها را پس از مرگ صاحبانشان به ما نمی‌دهد، بلكه باید به تمامی به نسل‌های آینده انتقال داده شود».

این جملات راسكین متعلق به یك قرن پیش است، در آن زمان كسی مفهوم گفتار او را درك نكرد ولی امروز می‌توان به كمال ارزش آن پی برد. و همان طور كه خود پیش بینی می‌كرد گفته هایش امروز به صورت قوانین مدون در آمده است.

مركز تاریخی شهرها جایی است كه چشمان ما به فرم زیستن خانوادگی خیره می‌شود و روح ما می‌تواند ردپای پدرانمان را در آنجا پیدا كند بنابراین با كمی تأمل در خواهیم یافت كه چگونه باید به این آثار نگریست و احساس مسؤلیتی كه در ما ایجاد خواهد شد ما را وادار به حفاظت و نگهداری و مرمت این آثار به خاطر شناخت وسیع ارزشهای آنها خواهد كرد. چنانچه اجازه هیچگونه دخالتی را در آثار شهر نداشته باشیم چگونه خواهیم توانست در نگهداری آنها موفق باشیم زیرا به مرور زمان دوام این آثار از بین رفته، بنابراین باید تا اندازه‌ای و البته به شكلی صحیح اجازه دخالت در این آثار را به خود بدهیم و با استفاده از امكانات موجود برای مرمت و حفظ این آثار برنامه ریزی بنماییم و قوانین متناسب با زمان و احتیاجات خودمان وضع نماییم، زیرا آثار هنری در شرایطی به دست ما می‌رسد كه در گذشته دخالتهای زیادی در آنها صورت گرفته و یا كلاً از ابتدای ساخت اثر سازنده رضایت كاملی از كار خود نداشته است. 

نگرشی بر تاریخ مرمت در اروپا

 

- « مرمت در قرون وسطی»                      1450ــ 476   میلادی

در این دوره توجهی به مسائل باستان شناسی نمی‌شد و تنها مسئله بازسازی از نظر شكل و فرم بنا مورد نظر بوده است و برای اصول زیبایی شناختی اهمیت فوق العاده‌ای قائل بوده‌اند.

 

- «مرمت در دورة رنسانس »                     قرون 16ـ 14  میلادی

بر خلاف قرون وسطی در این دوره به مدارك قدیمی توجه می‌شده و از مدارك و نقشه‌های موجود در موزه‌ها و همچنین نوشته‌های قدیمی یونانی و لاتین برای شناسایی كامل بنا استفاده می‌كردند استفاده از آثار هنری به صورت مدل رایج بوده و پاره‌ای از اوقات پس از انجام دوره‌های دقیق و تهیه نقشه‌ها حتی دست به تخریب بنا می‌زدند و تنها نقشه‌ها را برای استفاده‌های بعدی حفظ می‌كرده‌اند. دست بردن در بناهای تاریخی برای تكمیل یا افزودن پاره‌ای قسمتها به آنها مسئله‌ای عادی محسوب می‌شده و تنها اصل حتمی زیبایی بنا در نظر معمار بوده است وبس. هدف این معماران دست بردن به طور غیر مجاز در بنا نبوده بلكه عقیده داشتند كه بنای تاریخی را آنچنان كه می‌بایست باشد « و به عللی ناقص مانده » باید تكمیل نمود. این معماران در مراحل مختلف كار، مدارك و یادداشت‌های كافی از چگونگی كار تهیه می‌كردند.

 

- «مرمت در دورة باروك»

اشكال عمدة كار مرمت در این دوره، توجه بیشتر به بخش افزوده شده یا بخش مرمت شده بود. به این ترتیب كه اصل اثر هنری در مقایسه با بخش مرمت شده در درجة دوم اهمیت قرار می‌گرفت در این دوره خالق اثر هنری را به عنوان مربی مورد قبول و توجه قرار نمی‌دادند، بلكه مجاز بودن مرمت كننده برای دخالت در اثر هنری به سه صورت زیر توجیه می شد:

1ـ چون تكمیل قسمت ناقص اثر ( لاكونه lacune ) با بهره‌گیری از خصوصیات معماری زمان مرمت انجام می‌شد، لذا امكان خلق اثر هنری جدیدی وجود داشت.

2ـ اثر هنری با فرض اینكه « ممكن است روزی چنین بوده باشد» تكمیل می‌شده است.

3ـ كارهای هنری جدا شده از اصل اثر هنری را، به عنوان تزئینات و دكور بكار می‌برده‌اند و بدین جهت قسمت‌های كسر و ناقص آنرا جبران و تكمیل می‌كرده اند. مثلاً اگر مجسمه پرنده‌ای موجود بود، برای تكمیل آن، حوض آب یا آبشار و نظایر آن ها را می‌ساختند.

 

- «معماری و مرمت در زمان انقلاب صنعتی» :

معماری همراه با نقاشی و مجسمه سازی، هنرهای بزرگ سه‌گانه را تشكیل می‌دهند. این هنر و دو هنر دیگر با داشتن یك سیستم وسیع از قواعد و مقررات كامل شده‌اند كه تعدادی از این قواعد از آثار باستانی اخذ شده و توسط هنرمندان به وجود آمده است. این قوانین از آنجا كه به روی ماهیت اشیاء و تجربه گذشتگان بنیانگذاری شده است به صورت یك طبیعت ثانی در آمده است.

این نظم را می‌توان مانند جهتی كه ناخودآگاه یا از روی مطالعه و تفكر و تذكر اختیار شده باشد، به صورت‌های مختلفی تفسیر كرد اما به هر حال، محدودیت‌هایی كه از این نظم ناشی می‌شود در آخر نتایج پر ثمری را به بار می‌آورد. وجود برخی از قواعد كلی،  یگانگی و بیان وحدت معماری، قابلیت تطبیق آن با موفقیت‌های مختلف و قابلیت انتقال نتایج آن را در كارهای دیگر حفظ می‌كند و از آنجا كه به مدل‌های ایده‌آل ـ نه نمونه‌های واقعی ـ مربوط می‌شود  قوه ابتكار هنرمند را زیاد محدود نمی‌كند و هنرمند در عین حال در تقلید از این مدل‌ها به اشكال مختلف و متعدد آزاد است.  می‌توان گفت كه آزادی فردی در چهارچوبی محدود شده است كه در زمینه مقایسه و ارزشیابی، كارها را آسانتر می‌سازد. از طرف دیگر به علت سنجش مسائل و مقایسه آنها در یك محدودة ثابت، تفسیرهای متفاوتی كه از آثار معماری به عمل آمده است اهمیت فوق العاده‌ای احراز می‌نماید. به این ترتیب در سه قرن گذشته مجموعة آثار كلاسیك در تمام كشورهای متمدن مورد استفاده قرار گرفته و برای رفع احتیاجات عملی بی شمار كارهای انجام شده تقریباً صورت واقعی به خود گرفته است. می‌شود گفت كه سیستم معماری كلاسیك به روی یك قرارداد اولیه بنا شده است و آن این است كه خصوصیات لازمی را كه ماوراء محدودیت‌های تاریخی قرار دارند در یك كار بخصوص متجلی سازند و قوانین فرضی طبیعی و تغییر ناپذیر معماری كم و بیش از مونومانهای رومن، از آثار ویتروویو معمار ایتالیایی قرن اول پیش از میلاد و كارهای تجربی استادان مدرن اقتباس شده است و آن جنبه جهانی كه به آن نسبت داده می‌شود خاصیتی تاریخی، نمایشی و نادرست است. قراردادی را كه از آن صحبت شد هرگز نمی‌توان در چهارچوب فرهنگ كلاسیك مستقیماً مشخص كرد. اما گاه گاه ظهور این قراردادها به صورت مانعی در مقابل برخی از تجربیات عمیق تر، آنچنان نیرویی ایجاد می‌كند كه خود محرك پیشرفت فرهنگ معماری به ویژه در آخرین مرحله می‌گردد.

اما پیروان فلسفة روشنگرایی در قرن 18م  می‌خواستند كه تمام سازمان‌ها و نهادهای موروثی و قدیمی را با دیدی منطقی بسنجند. آنان با منطق ساختن روح منطق با فرهنگ معماری و با تجربه و تحلیل عینی مصالح معماری موجود و مطالعة منابع تاریخی، یعنی معماری باستانی و رنسانس، آنچه كه از قرن پانزدهم میلادی به بعد در بوتة تاریكی مانده بود، یعنی حیطة دقیق و قابل دسترس قواعد نرمال كلاسیسم را روشن و آشكار می‌سازند و بدین طریق موفق می‌شوند كه جنبه جهانی این قواعد را منكر شده آنها را به طریقی صحیح، از دیدگاه تاریخی ارزشیابی كنند. با این كار، فرضیه‌های كلاسیسم را زیر و رو كرده و بعد از سه قرن به جنبشی كه بر پایه این قوانین بنا شده بود خاتمه دادند. جنبش جدید قبلا در نیمه اول قرن با تغییر روش در ایجاد محصولات معماری و مطالعات باستانشناسی شروع شده بود. برای مثال « تحول معماری قرن 14و 15 م » در فرانسه یا دگرگونی جهت معماری« باروك رم در 1730 م » و زمان « كلمنت دوازدهم » را در نظر می‌گیریم. در این تحول توجه به مفاهیم مذهبی نمایان تر و كنترل منطقی بر طرح پروژه ها مشهورتر و سیستماتیك‌تر شده است و تمایل به تجزیه و تحلیل تمام قسمت‌های یك ساختمان، پیوستگی بیان معماری باردوك كه تا كنون پذیرفته شده بود به خود تقلیل می‌دهد و ترجیح می‌دهند كه قواعد وقوانین نما سازی را نادیده گرفته و استخوان بندی ستون‌ها و سرستون‌ها را در معرض دید قرار دهند.

در همین زمان شناخت بناهای باستانی با استفاده از كنترل مستقیم و نه از طریق نظریه‌های تقریبی به صورت امری ضروری در می‌آید. و با غروب رنسانس علی رغم علاقه و اشتیاق شدید، « امانیست‌ها » ـ انسانگراها ـ میراث انسانی با استفاده از روشهای سیستماتیك كشف می‌شود .

در همین دوره، كاوشهای باستانشناسی در«اركولانز» 1721 م ، «پالانین» 1729 م، «ویلا آدریانا» در تیولی 1734 م و در پمپئی 1748 م   شروع می‌شود و اولین بار گردآورده‌های نتایج این فعالیتها منتشر می‌شود و بدون اینكه، مطالعات به اشیاء «رومن» محدود شود به مطالعه در كارهای یونان ( كرنوویوس    1694 م ) آثار پیش از میلاد (پولوتی   1720 م) و اتروسك (1734 م) می‌پردازند و تا آثار ما قبل تاریخ پیش می‌روند تا جایی كه در 1730 م بررسی آثار ماقبل تاریخ را در پاریس مورد بحث قرار می‌دهند به این ترتیب دوران باستانی كلاسیك كه تا حال به آن به عنوان دوران طلایی كه مرزهای زمان را شكسته است توجه می‌شده با استخوان بندی واقعیتش مورد مطالعه و شناخت قرار می‌گیرد.

حفظ و نگهداری اشیاء قدیمی از یك سرگرمی خصوصی به صورت یك امر عمومی در آمد و در سال 1732 م اولین موزه عمومی مجسمه‌های باستانی در رم در « كامین دولیو» افتتاح شد.

در سال 1739 م مجموعه واتیكان و در سال 1750 م مجموعه‌های هنری در پاریس و لوكزامبورگ در معرض تماشای عموم قرار گرفت. در سال 1735 م « اسلون» اشیاء هنری خود را به مردم انگلیس تقدیم می‌دارد و خانه اش را در « بلوزیری» از سال 1759 م به روی مردم می‌گشاید كه بعدها به صورت « بریتیش میوزیوم» در می‌آید. آنچه كه در نیمه اول قرن گردآوری شده بود در اختیار « وینكلمن » قرار می‌گیرد و وی نیز در شروع نیمه دوم قرن آنها را به طریقی حساب شده و استدلالی تنظیم می‌كند. وینكلمن در سال 1755 م به رم می‌رود و كتاب مهم او به نام «تاریخ هنر باستانی » در سال 1764 م از طبع خارج می‌شود .

این شخص برای اولین بار به جای اینكه كارهای هنری باستانی را مطابق مد روز تجزیه و تحلیل كند، آنرا به صورت آنچه كه واقعا هست مورد مطالعه قرار می‌دهد. و به همین دلیل شایسته است كه او را پایه گذار تاریخ هنر بدانیم وی ، ضمنا پیشنهاد می‌كند كه هنر باستانی به عنوان سرمشق تلقی شود و در نتیجه جنبش نو ، یعنی نئوكلاسیسم را بنیان می‌گذارد. وینكلمن منظور خود را اینگونه بیان می‌كند :

«كسانیكه تا حال با زیبایی سركار داشته‌اند به خاطر تنبلی و نه از روی نادانی تنها از ایده‌های متافیزیكی آن تغذیه كرده‌اند، اول زیبایی بی اندازه‌ای را تصور كرده و بعد  آن را در مجسمه‌های یونانی یافته‌اند. اما به جای آنكه آن را عینا نشان دهند از آن به زبانی انتزاعی سخن گفته‌اند… درست مانند اینكه تمام بناها نابود شده و از دست رفته باشد… پس برای مطالعه هنر طراحی یونانی‌ها و نشان دادن محاسن آنها چه بدلخواه كسانیكه از دیدن آنها لذت می‌برند و چه به سود صنعتگران دستی، لازم است كه از مسائل ایده‌آل منفك شده، به منطق توجه كنیم و از كل به جزء معطوف گردد و به این معنی كه به جای بحث‌های مبهم و دو پهلو و نامشخص به تعیین دقیق خطوط اصلی مجموعه و مطالعه در طرح آن بپردازد. به این صورت است كه آن مظاهری كه ما به آنها زیبایی اطلاق می‌كنیم، بوجود می‌آید.»

در سال 1763 م وینكلمن این توصیف شگفت انگیز را می‌نویسد:

«احساس واقعی زیبایی مانند دو غاب گچی است كه بر روی سر آپولو در ـ بلودر – ریخته شده و تمام قسمت‌های آن را پوشانده ».

در این گفتار همان روحیه تجسس بی تعصب و اعتماد به قدرت شخصی كه از آن قبلاً دربارة اختراعات و ابتكارات صنعتی صحبت شد وجود دارد. در همین زمانی كه در آن فرهنگ هنری وقت محدود می‌شود، اعلان شد. در حقیقت زمانی كه قواعد كلاسیك از طریق تجربه شناخته شد به صورت مدل‌هایی قراردادی برای هنرمندان زمان در آمد بدین ترتیب اگر چه با ادامه یافتن فرم‌های قدیمی به ظاهر چیزی عوض نشد ولی در اصل فرهنگ زمان زیرو رو شد، زیرا كه دیگر حدی بین قواعد كلی و آنچه كه به مرحلة عمل در می‌آید، وجود نداشت. و مدل‌های فرضی می‌توانستند عیناً دیده شوند. پذیرش این مدل‌ها به تصمیم ذهنی هنرمند، بستگی داشت. كلاسیسم «كلاسیسیسم» در لحظه ای كه صورت عملی به خود گرفت به صورت یك قرارداد آزاد در آمده و به هیئت نئوكلاسیسم تجلی كرد.

این طریقة تازه همانطور كه دربارة تمام فرم‌های گذشته مانند قرون وسطی و … صدق می‌كند به زودی در ماوراء فرم‌های كلاسیك نیز توسعه یافت و منجر به احیای مجدد مكتب‌های نئوگوتیك، نئوبیزانس، نئوعرب و… شد. نویسندگان آنگلوساكسون به این جنبش نام « هیستوری سیزم » داده‌اند.

«تز فرهنگ اومانیستی» ـ یعنی وحدت بیان و آزادی هنرمندان ـ در حیطة این بیان در این نقطه به تناقضات غیر قابل حلی تبدیل می‌شود. وحدت بیان از یك نظر كاملاً تضمین شده است. زیرا كه شناخت عینی بناهای تاریخی تقلید از یك سبك قدیمی را با وفاداری كامل ممكن می‌سازد اما از طرف دیگر تعداد این سبك ها به حدی زیاد است و در آن واحد مغز طراح را آنچنان به خود مشغول داشته است كه این گنجینة تاریخی در مجموع كاملاً از هم گسیخته و نامتداوم از آب در می‌آید.

ضریب آزادی فردی كه به یك مفهوم به صفر تنزل كرده است از نظر دیگر به بی‌نهایت صعود می‌كند. در اجرای عینی هر سبك تنها اصل صحت تاریخی دارای ارزش است و هنرمند می‌تواند از برخی برگشت‌ها به فرم سرباز زده و برخی دیگر را به كاربَرَد و یا اینكه به آنها تغییر شكل دهد. اما از آنجا كه این فرم ها وجود خارجی دارد و دیگر مسألة مدل‌های ایده‌آل در بین نیست و با تجربه به شناخت در می‌آید، دیگر برای شكل دادن به آنها محدودیتی وجود ندارد به عكس در مسائل ذهنی شخص از یك آزادی بی انتها برخوردار است، زیرا كه آزاد است هر سبكی را كه مایل است انتخاب كند.

«مكتب هیستوری سیزم » را می‌توان به عنوان لغو ضمنی فرهنگ رنسانس شناخت و به منزلة سرود پایانی است كه به دوران سه قرنی كلاسیسم اروپا خاتمه داد. این مكتب در ارتباط با تغییرات اقتصادی و اجتماعی و ترقیات بعدی مانند دری است كه به سوی آینده باز می‌شود، زیرا كه بخاطر پذیرش انتزاعی بیان معماری كهن، راه را برای مقتضیات تازه باز كرد و در عین حال تجربیات تازه را كه منتهی به جنبش مدرن شد به ثمر رساند.

در بحث‌های گذشته در موضوع وحدت و آزادی هنری، روشن شد كه اصطلاحات قدیمی به تدریج معانی متفاوتی پیدا كرده و مانند اصطلاحات سیاسی مبهم شده‌اند. اگر چه در هر یك از این دو مورد، موضوع بحث مسائل نرمال است. همین كوشش مكرر برای به مرحله اجرا در آوردن راه حل‌های نرمال باعث می‌شود كه در واقعیت‌های فیزیكی، عمیق تر شده، به سوی یك راه حل اساسی گام بردارند.

یكی از نتایج مستقیم « هیستوری سیزم» تقسیم وظایف معمار است. جدایی بین طرح پروژه و اجرای آن در زمان رنسانس یعنی وقتی كه طراح كلیة تصمیمات را به خود اختصاص داده و تنها اجرای ساختمان بنا را به عهدة دیگران می‌گذاشت شروع شد.

اما مسألة توافق بین طراحان و مجریان كماكان به جای خود باقی ماند. حال كه به یك توافق منطقی رسیده‌اند به عكس قرون وسطی كه طرح از روی مدل اجرایی بوجود می‌آمد، اكنون اجرا می‌تواند خود را با طرح منطبق ساخته و از این راه به هماهنگی برسد.

 

ــ مرمت در دورة نئوكلاسیسم و رومانتی سیسم:

همانطور كه قبلاً اشاره شد وینكلمن ( 1786ـ 1717 م) در سال   1755م  به ایتالیا رفته و به دستور كاردینال آلبانی، مجموعة هنری ایشان را به صورت موزه‌ای تنظیم می نماید و با اینكه مرمت در این دوره، مشخصات دورة باروك را داراست، وینكلمن اینكار را با اصول علمی به انجام می رساند وینكلمن هر چند با شیوة مرمت دورة رنسانس موافق است ولی معتقد است كه تعمیر آثار هنری باید از روی مدارك كتبی و با توجه به تحقیقات تاریخی و با رعایت سلسله مراتب (Filologico ) صورت پذیرد و از آن رو متد باروك را نمی‌پسندد و معتقد است كه مرمت كنندگان پیرو این شیوه در آثار هنری دست می‌برند.

جوانی كازانوا (1770م) معتقد است كه مرمت كنندگان اثر هنری را از بین می برند و تنها در صورتیكه مرمت از روی سبك شناسی صورت پذیرد، قابل قبول خواهد بود.

ـ لازم به تذكر است كه روش Filologico یا رعایت سلسله مراتب، روشی علمی بوده كه در آن كار مرمت بیشتر به صنعت نزدیك شده تا به هنر و طی آن باستانشناسان با مطالعات علمی اثر را تكمیل می‌كردند و بیشتر توجهشان معطوف به فرهنگ بصری بوده است.

در دورة «نئوكلاسیسم»، سعی می‌شود كه توجه هنرمند به دورة كلاسیك معطوف شده، ارزش حقیقی را فقط متعلق به این مكتب قلمداد نمایند. در صورتیكه در دورة «رومانتی سیسم» كه دورة بعد از نئوكلاسیسم می‌باشد، برای هنری كه واقعاً ارزش هنری دارد، ارزش قائل می‌شوند.

طرح نمونه‌های مرمت در دورة « نئوكلاسیسم» مشكل است، زیرا یا اصلاً كار مرمت صورت نگرفته و یا مرمت آنچنان انجام شده كه هیچ تفاوتی با اصل اثر ندارد و تمامی مراحل مطالعه و تحقیق توسط باستانشناسان صورت گرفته و برنامه ریزی می‌شده است. بخاطر اهمیت خاصی كه آثار دورة كلاسیك در دورة نئوكلاسیك پیدا می‌كنند، تمامی تلاش ممكن برای مرمت آثار دورة كلاسیك، چه برای فروش و چه برای حفظ آثار قدیمی صورت می‌گرفته و حتی گاهی كه مدارك كافی برای مطالعه اثر وجود نداشته و از روی حدس و گمان دست به این كار می‌زدند كه به نظر وینكلمن اینگونه آثار، در شمار آثار هنری محسوب نمی‌شوند. بهر حال در مرمت‌های این‌دوره، بخاطر حفظ پاره‌ای منافع، آثار دورة كلاسیك را كه قبلاً مرمت شده بود و آثار مرمت در آنها، دیده می‌شد، دوباره مرمت می‌كردند تا اثر دست خوردگی در آن بارز نباشد و زیبایی اثر به طور كامل حفظ شود.

به نظر « بارتولومئو » «Bartolomeo » شناسایی كامل اثر از طریق مدارك كتبی و تجربیات شخصی لازم است و تأكید می‌كند كه قسمت مرمت شده باید با حفظ سبك خاص خود، دست خورده بودن خود را نشان بدهد، بنابراین مرمت كنندگان، باید شناخت كاملی نسبت به سبك‌های مختلف داشته باشند، وی اضافه می‌كند كه كار مرمت فقط برای نگهداری اثر نبوده، بلكه مسؤلیت حفظ و انتقال پیام اثر هنری را نیز به عهده دارد.


نگارنده: جعفر خانی | آخرین ویرایش:1392/06/28 | نظرات() 

http://viagrawwithoutdoctor.com/
1398/05/10 10:58

You revealed that well!
drugs for sale in canada best canadian mail order pharmacies viagra canadiense drugstore online shopping north west pharmacy canada drugs for sale on internet candida viagra canadian pharmacy cialis canadian pharcharmy online canadian pharmacy no prescription
viagra cialis online
1398/04/3 09:31

Truly many of beneficial data.
cialis e hiv cialis dosage amounts online cialis cialis prezzo al pubblico enter site natural cialis trusted tabled cialis softabs buy cialis online acquisto online cialis tadalafil 5mg cialis dosage amounts
cialis rezeptfrei sterreich
1398/04/2 17:34

Seriously a lot of useful knowledge!
cialis great britain cialis 5 mg buy generic cialis with dapoxetine cialis cost sialis cialis canadian drugs cialis savings card we use it 50 mg cialis dose generic low dose cialis cialis 20mg prix en pharmacie
acheter du cialis a geneve
1398/04/2 03:01

Many thanks. Great information!
cialis et insomni cialis for sale in europa wow look it cialis mexico cialis for bph pastillas cialis y alcoho are there generic cialis cialis generika in deutschland kaufen price cialis wal mart pharmacy cialis herbs price cialis per pill
Cialis online
1398/04/1 09:56

Cheers, I value it!
cialis 50 mg soft tab cheap cialis low dose cialis blood pressure we choice cialis uk order a sample of cialis how do cialis pills work cialis vs viagra generic cialis tadalafil cialis pills buying cialis in colombia
http://drosdilo.strikingly.com/
1398/03/31 17:47

Fine data. Thanks a lot!
cialis in sconto tadalafil cialis canadian drugs only best offers cialis use how do cialis pills work low dose cialis blood pressure cialis patentablauf in deutschland prix de cialis we recommend cialis best buy generic low dose cialis
Online cialis
1398/03/31 02:15

Regards, I appreciate it!
cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 effetti collaterali india cialis 100mg cost opinioni cialis generico price cialis per pill cialis 20mg cialis uk look here cialis order on line cialis generico lilly cialis arginine interactio
Cialis prices
1398/03/29 15:12

Seriously lots of superb data!
cialis prices cialis coupons printable we like it cialis price cialis tadalafil cialis from canada cialis 20mg prix en pharmacie weblink price cialis generic cialis levitra cialis manufacturer coupon click here cialis daily uk
http://ibtgagez.strikingly.com/
1398/03/28 22:45

Many thanks. Good stuff.
cialis herbs compare prices cialis uk cialis price in bangalore cialis tablets we choice free trial of cialis cialis generico in farmacia cialis prices in england cialis coupons cialis 100 mg 30 tablet walgreens price for cialis
comprare cialis online
1398/03/28 00:14

Really many of wonderful knowledge.
cialis generico postepay cialis prezzo al pubblico 5 mg cialis pharmacie en ligne what is cialis generic cialis 20mg uk we use it 50 mg cialis dose cialis 5 effetti collaterali tesco price cialis cialis kamagra levitra chinese cialis 50 mg
http://ytinfran.strikingly.com/
1398/03/27 09:26

Very good material. With thanks.
dosagem ideal cialis online cialis the best site cialis tablets does cialis cause gout cialis pills price each generic cialis in vietnam cialis flussig cialis side effects generic cialis in vietnam cialis y deporte
http://legheho.strikingly.com/
1398/03/26 19:56

Great data. Thank you.
we use it 50 mg cialis dose cialis price thailand cialis billig cialis canada on line cialis australia org cialis professional yohimbe venta de cialis canada we like it safe cheap cialis purchasing cialis on the internet cialis daily reviews
tadalafil for sale
1398/03/26 05:22

Superb material. Appreciate it!
cialis dosage recommendations cialis generico milano if a woman takes a mans cialis precios cialis peru safe site to buy cialis online when will generic cialis be available non 5 mg cialis generici cuanto cuesta cialis yaho buy cialis uk no prescription usa cialis online
buy eli lilly cialis
1398/03/23 20:23

Kudos. An abundance of forum posts!

cialis daily new zealand order generic cialis online cialis for sale in europa comprar cialis navarr cialis en 24 hora we choice cialis pfizer india cialis canada on line cialis daily reviews cost of cialis per pill cialis tablets australia
can you buy viagra over the counter in montreal
1398/03/22 15:45

You've made some really good points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.
cialisvie.com
1398/03/20 12:38

Fine advice. Thanks!
does cialis cause gout cialis dose 30mg cost of cialis per pill venta cialis en espaa cialis 5 mg funziona only now cialis for sale in us achat cialis en europe cilas cialis for bph we use it cialis online store
cialisvie.com
1398/03/18 01:41

Seriously plenty of terrific material.
we use it 50 mg cialis dose cialis kaufen wo price cialis per pill import cialis cialis official site female cialis no prescription cialis et insomni cialis taglich rx cialis para comprar cialis coupon
http://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/schulprofil
1398/02/3 12:04
シャネルスーパーコピー
https://www.samouzdrawianie.pl/prokrastynacja/
1398/01/28 11:02
スーパーコピーブランド業界信頼のブランド偽物N品激安通販店!
http://canadianpharmacyonl.com/
1398/01/23 15:08

Regards. A good amount of posts!

canadian drug store online canadian pharmacies online canadian pharmacy drugs for sale in canada canada online pharmacies buy vistagra usa canadian pharmacys canadian pharmacies shipping to usa legitimate canadian mail order pharmacies canadian drug store
http://canadianorderpharmacy.com/
1398/01/22 01:01

Kudos. Lots of advice.

canadian pharmacy no prescription cialis from canada canadianpharmacyusa24h buy viagra 25mg canadianpharmacy canadian pharmaceuticals companies online pharmacies tech school order canadian prescriptions online canadian drugs candida viagra
buy cialis usa
1397/09/16 04:28

Superb data. Appreciate it!
buy cialis cheap 10 mg cialis dose 30mg cialis daily dose generic we use it 50 mg cialis dose cialis generisches kanada legalidad de comprar cialis cialis per paypa cialis daily new zealand cost of cialis cvs cialis pas cher paris
buy generic cialis pills
1397/09/15 09:09

Well spoken of course. !
cialis cipla best buy tadalafil tablets wow cialis 20 cialis preise schweiz cialis rezeptfrei acquistare cialis internet 200 cialis coupon cialis alternative cialis super acti il cialis quanto costa
Buy cialis
1397/09/14 13:32

Many thanks! Helpful information.
cipla cialis online cialis pills precios cialis peru sublingual cialis online cialis tablets australia cialis 100mg suppliers cialis coupons printable cialis rezeptfrei cialis 5 mg scheda tecnica female cialis no prescription
Cialis prices
1397/09/14 02:04

Thank you, I enjoy it!
the best site cialis tablets cialis generique tadalafil cialis herbs cialis uk next day estudios de cialis genricos 40 mg cialis what if i take order a sample of cialis cialis 20mg preis cf cialis generic
buy cialis delhi
1397/09/13 15:04

You suggested this superbly!
only best offers 100mg cialis cialis coupons printable cialis online deutschland does cialis cause gout we recommend cheapest cialis click here to buy cialis cialis mit grapefruitsaft cialis cost does cialis cause gout the best choice cialis woman
cialis
1397/09/13 03:40

Incredible many of very good info.
we use it cialis online store cialis baratos compran uk rezeptfrei cialis apotheke estudios de cialis genricos cialis pills price each cialis pills boards order cialis from india cialis patentablauf in deutschland venta cialis en espaa cialis en 24 hora
buy cialis no rx
1397/09/12 14:34

Incredible a good deal of amazing tips.
where to buy cialis in ontario click here take cialis venta de cialis canada chinese cialis 50 mg viagra or cialis safe dosage for cialis cialis daily venta cialis en espaa cialis generico en mexico cialis 20 mg cut in half
buy cialis uk
1397/09/12 03:22

You mentioned this adequately.
tadalafil what is cialis cialis bula what is cialis precios de cialis generico cialis prezzo in linea basso cialis prezzo in linea basso buy cialis tesco price cialis deutschland cialis online
Cialis online
1397/09/11 14:47

Cheers. Plenty of posts!

price cialis wal mart pharmacy only best offers 100mg cialis where do you buy cialis cialis coupons cialis australia org comprar cialis navarr prescription doctor cialis cialis kaufen cialis arginine interactio cialis sale online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30